Uavhengig kontroll

Det er krav til uavhengig kontroll av fuktsikring ved bygging av våtrom i boliger.

Kontrollen slår inn når våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a og b. Dette innebærer kontroll av våtrom i nye boliger og ved søknadspliktig arbeid ved ombygging av våtrom. Kontrollen omfatter fuktsikkerheten, ikke øvrige arbeider. Både prosjektering og utførelse skal kontrolleres.

Skal ikke kontrollere seg selv

Kontrollforetaket skal være en annen juridisk enhet enn foretaket som skal kontrolleres. Foretaket kan være ansvarlig i same byggesak på et annet fagområde, men kan ikke kontrollere egen prosjektering eller egen utførelse.

Krav til uavhengighet

Kontrollerende foretak skal heller ikke ha personlig eller økonomisk tilknytting som kan påvirke kontrollen. Kontrollforetaket gjør greie for eventuelle personlige eller økonomiske bindinger, og må legge til rette for at de individuelle forholda til de tilsette eller de som er leid inn, ikke kommer i konflikt med kravet til uavhengig vurdering av kontrollen.

I SAK 10 §12-5, §14-1, §14-2 og §14-6 kan du lese utfyllende om kravene til uavhengig kontroll

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere