Uavhengig kontroll

Det er krav til uavhengig kontroll av fuktsikring ved bygging av våtrom i boliger.

Kontrollen slår inn når våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a og b. Dette innebærer kontroll av våtrom i nye boliger og ved søknadspliktig arbeid ved ombygging av våtrom. Kontrollen omfatter fuktsikkerheten, ikke øvrige arbeider. Både prosjektering og utførelse skal kontrolleres.

Skal ikke kontrollere seg selv

Kontrollforetaket skal være en annen juridisk enhet enn foretaket som skal kontrolleres. Foretaket kan være ansvarlig i same byggesak på et annet fagområde, men kan ikke kontrollere egen prosjektering eller egen utførelse.

Krav til uavhengighet

Kontrollerende foretak skal heller ikke ha personlig eller økonomisk tilknytting som kan påvirke kontrollen. Kontrollforetaket gjør greie for eventuelle personlige eller økonomiske bindinger, og må legge til rette for at de individuelle forholda til de tilsette eller de som er leid inn, ikke kommer i konflikt med kravet til uavhengig vurdering av kontrollen.

I SAK 10 §12-5, §14-1, §14-2 og §14-6 kan du lese utfyllende om kravene til uavhengig kontroll

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere