Kurs i “Uavhengig kontroll – Våtrom” 05.03.24 på Gardemoen

I søknadspliktige tiltak i bolig, og ved nyoppføring, er det krav til kontroll av fuktsikring ved at våtrom kontrolleres.  Men hva betyr egentlig dette i praksis? Hvem gjør hva, hva skal kontrolløren gjøre og ikke gjøre, og hva skal egentlig foreligge av produksjonsunderlag?

DiBk har utarbeidet en temaveileder for uavhengig kontroll som har vært gjeldende siden 2013.  Kravet om uavhengig kontroll har vært der siden byggesaksforskriften (SAK) kom i 2010.  Fortsatt så erfarer vi at kontrollører går utenfor sitt mandat og blander seg inn forhold som ligger utenfor selve kontrollrollen, og som kun er en offentligrettslig rolle i forhold til selve byggesaken. 

Mangler ofte kontrollunderlag

Kontrollører opplever ofte at det ikke foreligger underlag som kontrolløren trenger for sine vurderinger.

Temaveileder uavhengig kontroll presiseres følgende krav:

  • Krav til kontroll av fuktsikring gjelder for våtrom i boliger, og det er først og fremst utførelsen som skal kontrolleres. Det skal gjennomføres en enkel kontroll av utførelse.
  • Tiltaksklasse 1: Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er foretatt tilstrekkelig prosjektering jf. § 14-2 første ledd, foreta en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget, påse at nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig, og at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene.

Kontrollen skal skje i utførelsesfasen og på grunnlag av innhentet produksjonsunderlag. Kontrollen skal fastslå om det er samsvar mellom:

  • dokumentasjon for kvalitetssikring og det utførte arbeidet
  • produksjonsunderlaget og det utførte arbeidet
  • spesifikasjoner og benyttede produkter for utvalgte produkter for våtrom

Videre skal kontrolløren:

  • inspisere plassering av sluk i plan og høyde, dvs. om det er som prosjektert
  • visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
  • sjekke utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget cisterne
  • inspisere samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk, og at disse produktene benyttes korrekt.

Kurs dato: 
Påmeldingsfrist: 
Kursstedet:
05.03.2024
29.02.2024
Best Western Plus Oslo Airport, Ravineveien 11, 2060 Gardermoen

Pris per person

Godkjente våtromsbedrifter: Kr. 4.500,-
Andre: Kr. 5.500,-

Det kan også være nyttig for deg som faglig leder, eller andre i foretaket, å få mer kunnskap relatert til temaet. Enten i forhold til intern opplæring og bedre prosesser i egne prosjekter der dere møter en kontrollør, eller fordi dere selv innehar rollen. 

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere