Kurs i uavhengig kontroll 10. mars 2023

I søknadspliktige tiltak i bolig, og ved nyoppføring, er det krav til kontroll av fuktsikring ved at våtrom kontrolleres.  Men hva betyr egentlig dette i praksis? Hvem gjør hva, hva skal kontrolløren gjøre og ikke gjøre, og hva skal egentlig foreligge av produksjonsunderlag?

DiBk har utarbeidet en temaveileder for uavhengig kontroll som har vært gjeldende siden 2013.  Kravet om uavhengig kontroll har vært der siden byggesaksforskriften (SAK) kom i 2010.  Fortsatt så erfarer vi at kontrollører går utenfor sitt mandat og blander seg inn forhold som ligger utenfor selve kontrollrollen, og som kun er en offentligrettslig rolle i forhold til selve byggesaken. 

Mangler ofte kontrollunderlag

Kontrollører opplever ofte at det ikke foreligger underlag som kontrolløren trenger for sine vurderinger.

Temaveileder uavhengig kontroll presiseres følgende krav:

  • Krav til kontroll av fuktsikring gjelder for våtrom i boliger, og det er først og fremst utførelsen som skal kontrolleres. Det skal gjennomføres en enkel kontroll av utførelse.
  • Tiltaksklasse 1: Ansvarlig kontrollerende skal kontrollere at det er foretatt tilstrekkelig prosjektering jf. § 14-2 første ledd, foreta en enkel kontroll av at utførelsen er gjennomført i samsvar med produksjonsunderlaget, påse at nødvendig produktdokumentasjon for byggevarer er tilgjengelig, og at produktene er brukt i samsvar med forutsetningene.

Kontrollen skal skje i utførelsesfasen og på grunnlag av innhentet produksjonsunderlag. Kontrollen skal fastslå om det er samsvar mellom:

  • dokumentasjon for kvalitetssikring og det utførte arbeidet
  • produksjonsunderlaget og det utførte arbeidet
  • spesifikasjoner og benyttede produkter for utvalgte produkter for våtrom

Videre skal kontrolløren:

  • inspisere plassering av sluk i plan og høyde, dvs. om det er som prosjektert
  • visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk
  • sjekke utløp til gulv for synliggjøring av eventuell lekkasje fra innebygget cisterne
  • inspisere samsvar mellom produktspesifikasjon for membran, slukmansjett og sluk, og at disse produktene benyttes korrekt.

Neste kurs: 

Påmeldingsfrist: 

Kursstedet:

10.03.2023

09.03.2023

Best Western Plus Oslo Airport hotell, Ravinevegen 11

2060 Gardemoen

Pris per person

Godkjente våtromsbedrifter: Kr. 4.000,-
Andre: Kr. 5.000,-

Det kan også være nyttig for deg som faglig leder, eller andre i foretaket, å få mer kunnskap relatert til temaet. Enten i forhold til intern opplæring og bedre prosesser i egne prosjekter der dere møter en kontrollør, eller fordi dere selv innehar rollen. 

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere