Utførelse

I TEK §2-4 stilles det krav til at du skal kunne dokumentere at din utførelse er i samsvar med produksjonsunderlaget. Utførelsen skal følge produksjonsunderlaget. God dokumentasjon av utførelsen vil være «som bygget»: tegninger, sjekklister, monteringsanvisninger, bilder og vanntest av gulvmembranen. Det viktigste er at dokumentasjon skal kunne etterprøves, det betyr at den skal kunne kontrolleres […]