Søknadspliktig tiltak

Når vi bygger et våtrom i en ny boligenhet er det søknadspliktig.

Det betyr at det er krav til søknad, ansvarsrett og krav til uavhengig kontroll. Mange tror at rehabilitering ikke er søknadspliktig, men det kan det være.

Hvis du under rehabilitering bryter et brannskille mellom to boenheter, endrer bærende konstruksjoner eller arbeidet du utfører medfører bruksendring, er det også krav til søknad når du rehabiliterer. Da er det samme fremgangsmåte som ved ny bolig.

I kapittel 3 og 4 i SAK 10 kan du lese utfyllende om når det er krav og når tiltak  er unntatt fra byggesaksbehandling.

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere