Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite flisene på veggen i dusjnisjen har blitt mørkere enn de utenfor, de ser skjoldete ut og lar seg ikke rengjøre.  Hva skyldes dette, og kan det unngås?

Om man står overfor en byggherre som lurer på om de kan klage til leverandøren eller flisleggeren, kan det være greit å vite litt om hvilke fargeavvik som kan oppstå, hvor, hvorfor og hvordan dette skjer. Vi skal prøve å belyse de forskjellige utfordringene, og gi deg noen råd om hva du bør tenke på for å unngå dette.

Fargeavvik fra leverandør

En av grunnene til at sjatteringsforskjeller oppstår, kan være fargeforskjeller på fliser fra leverandør. Før oppstart er det viktig å kontrollere både underlag og fliser, men det er kontroll av fliser vi skal belyse her.

Ved siden av å kontrollere størrelse (kaliber) og andre avvik, må man først kontrollere at alle pakkene har samme tone. Deretter bør man ta ut fliser fra flere pakker for å bedømme om flisene har riktig farge, og ikke minst få aksept fra byggherre at bestilte fliser er de samme som er levert.

Selv om moderne flisfabrikker normalt har god kontroll på innblanding av farger, kan det forekomme mindre fargeforskjeller fra den ene produksjonsserien til den andre. Prøv derfor å bestille nok fliser til prosjektet som er fra samme produksjon.

Det er ensfargede lyse glaserte fliser (Bicottura-fliser) vi har mest sjatteringsutfordringer med, og som oppfyller EN14411 BIII, som betyr vannoppsug på mer enn 10%, og det er ikke en avgrenset øvre verdi. Bicottura betyr at en flis er brent 2 ganger – først blir kjeksen brent, så blir kjeksen påført glasur og brent igjen.

Sjatteringsavvik kan oppstå under bruk

Når veggen dusjes på, trenger vann inn via fugene og blir stående i limet. Lim som er fuktig, inntar en mørkere farge enn tørt lim. Produsentene bruker ved glasering normalt en type forbehandling av flisgodset (englobering), for at fargegjennomslag ikke skal være et problem. For de aller fleste fliser vil glasuren være ugjennomsiktig.

Utfordringer oppstår når engloberingen ikke har vært tilstrekkelig (for tynn), ofte sammen med en tynn glasur, eller det er brukt fargegjennomslagsømfindtlige glasurer, som vil gi et synlig mørkere fargeavvik i våte soner. Det er sjelden det opptrer, men fra tid til annen dukker det opp tilfeller.

Limet bør smøres vertikalt

Sjatteringsavvik henger ofte sammen med måten limet er dratt ut på. Det er gjerne når limet får oppsamling av vann, enten direkte gjennom fuger, eller ved kapillærsug, at vannet bruker lenger tid på å tørke ut. Det gjelder spesielt på veggpartier med størst fuktpåkjenning, og i sammenheng med en glasert flis med høyt vannoppsug, dårlig englobering (primer) og tynn glasur, vil sjatteringsforskjeller kunne oppstå.

Limet bør derfor alltid dras på veggen vertikalt.  Vi finner ofte sjatteringsforskjeller på sokkelflis. Grunnen til dette er at limet ofte blir dratt vertikalt på veggen, men der hvor sokkelfliser blir satt opp på slutten, dras gjerne limet horisontalt.  Fukt bak flisen renner ned, eller kapillærsuget drar fuktigheten nedover, og fritt vann blir stående lenger i lim-rillene bak flisen. Horisontale riller bak flisen gjør at fuktigheten bruker lenger tid på å tørke ut.

Det samme gjelder på steder på veggen hvor man tar en liten lim-bue.  Dette gjør at du får flere luftlommer ved at limet ikke får dradd seg ut, og fritt vann/fuktighet bak flisen bruker lenger tid på å tørke ut.  Dette vises ved at man får sjatteringer på fliser på forskjellige steder på veggen. Hvis dusjen står ubrukt over lenger tid, så tørker flisens bakside ut og fargen kan reduseres noe. Men vi har også sett at skjoldene ikke forsvinner helt, og ny oppfuktning medfører normalt til at de kommer tilbake.

Sjatteringsutfordringer ved bytte av flis

Det kan være flere årsaker til at fliser byttes ut, som f.eks. feil i farge fra leverandør, bom i flis eller annet. Det er da viktig, dersom man bestemmer seg for å bytte enkeltfliser, at flisen har samme tone og kaliber som originalflisen.  Derfor bør det alltid leveres ekstra fliser.

Vær oppmerksom på at det estetiske blir ivaretatt.  Det er ikke alltid man bør skifte flis med mindre det er helt nødvendig, dersom det er feil tone på ny flis og fargeforskjeller på gammel og ny fug. Dette må eier gjøres oppmerksom på.

Husk til slutt

  • Ingen produsenter eller utførende er tjent med misfornøyde kunder.
  • Bruk fliser med mindre vannoppsug, god glasur og påfør limet vertikalt på alle veggflater.
  • Pass på at det blir utført en god mottakskontroll av fliser før oppstart.

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere