SINTEF Teknisk godkjenning

Hos SINTEF Community testes det hele tiden ut produkter.

Selv om det er frivillig å få SINTEF Teknisk Godkjenning (TG), finner de fleste det fornuftig og lønnsomt å bruke tid og ressurser på en så grundig gjennomgang.  

Det finnes i dag felles europeiske retningslinjer for prøving av produkter, men TG er kun gjeldene for Norge.

En SINTEF Teknisk Godkjenning angir at en byggevare er vurdert å være egnet i bruk og tilfredsstiller krav i byggteknisk forskrift (TEK) for de bruksområder og betingelser som er angitt i godkjenningsdokumentet.

Godkjenninger angir også at byggevaren tilfredsstiller krav til produktdokumentasjon i henhold til forskrift om omsetning og dokumentasjon av produkter til byggverk (DOK). Et godkjenningsdokument inneholder dokumentasjon av alle relevante egenskaper for produktet, i tillegg til monteringsanvisning, bruksbetingelser og informasjon om miljøegenskaper.

På laboratoriet til SINTEF Community gjennomgår produktet en rekke tester for å se om det oppfyller kravene til Teknisk Godkjenning.

Sjekk om produktet har en TG

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere