Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene skjer her.

Årsakene er mange, her har vi listet opp noen av de vanligste:

  • Feil montert slukmansjett (strekk-skader)
  • Feil tykkelse slukmansjett. (Oversiden er ikke smurt)
  • Feil klemring (klemring for vinyl benyttet til mansjett for påstrykningsmembran. Manglende tetting)
  • Sluket er ikke festet godt nok (bevegelser fører til sprekkdannelser)
  • Mansjetten er skåret feil. (Mangler dekning under klemringen)
  • Klemringen er skrudd for hardt til. (Skvis / strekk-skader)

Vanntesten avdekker feil

Med mange forskjellige membrantyper og sluktyper er det ikke alltid like lett å vite hva som er riktig løsning for montering av overgangen sluk og membran / slukmansjetten.
Det er store forskjeller på membrantypene, f.eks. påstrykningsmembran kontra vinyl. Er du sikker på at klemringen på akkurat den sluk-modellen du har valgt passer til den ene eller den andre membrantypen? Slukmansjetten til påstrykningsmembranen kan gjerne være 1 mm tykk, mens vinylbelegget kan være 1,5 – 2 mm tykt. Uten at det er samsvar her – er lekkasjen et faktum!

Har du bommet? Vanntesten vil avdekke dekke dette – og du har fortsatt muligheten til å rette opp!
Vanntesten er samtidig eneste måten å dokumentere at utførelsen din faktisk holder mål.

Det er lurt å ta en vanntest av gulvet for å sjekke at membran og slukovergang  er tett.
Å ta seg tid til å gjennomføre en vanntest kan spare mye tid og penger senere. Ta alltid bilder underveis, så har du dokumentasjon! (Foto: FFV)

Fasiten finner du i BVN

Tror du? Eller vet du?
Les BVN-blad 42.105 «Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran». Da unngår du problemene vi nevnte innledningsvis.
Det er en grunn til at dette BVN-bladet så dagens lys – og fortsatt er høyaktuelt!


SINTEF tester og godkjenner sluk og membraner. SINTEF og FFV skriver BVN-bladene sammen. Du kan derfor være trygg på at BVN-bladene sier det samme som den tekniske godkjenningen (TG’en) sier.

Vi jobber for DEG!

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere