Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene skjer her.

Årsakene er mange, her har vi listet opp noen av de vanligste:

  • Feil montert slukmansjett (strekk-skader)
  • Feil tykkelse slukmansjett. (Oversiden er ikke smurt)
  • Feil klemring (klemring for vinyl benyttet til mansjett for påstrykningsmembran. Manglende tetting)
  • Sluket er ikke festet godt nok (bevegelser fører til sprekkdannelser)
  • Mansjetten er skåret feil. (Mangler dekning under klemringen)
  • Klemringen er skrudd for hardt til. (Skvis / strekk-skader)

Vanntesten avdekker feil

Med mange forskjellige membrantyper og sluktyper er det ikke alltid like lett å vite hva som er riktig løsning for montering av overgangen sluk og membran / slukmansjetten.
Det er store forskjeller på membrantypene, f.eks. påstrykningsmembran kontra vinyl. Er du sikker på at klemringen på akkurat den sluk-modellen du har valgt passer til den ene eller den andre membrantypen? Slukmansjetten til påstrykningsmembranen kan gjerne være 1 mm tykk, mens vinylbelegget kan være 1,5 – 2 mm tykt. Uten at det er samsvar her – er lekkasjen et faktum!

Har du bommet? Vanntesten vil avdekke dekke dette – og du har fortsatt muligheten til å rette opp!
Vanntesten er samtidig eneste måten å dokumentere at utførelsen din faktisk holder mål.

Det er lurt å ta en vanntest av gulvet for å sjekke at membran og slukovergang  er tett.
Å ta seg tid til å gjennomføre en vanntest kan spare mye tid og penger senere. Ta alltid bilder underveis, så har du dokumentasjon! (Foto: FFV)

Fasiten finner du i BVN

Tror du? Eller vet du?
Les BVN-blad 42.105 «Sluk og slukmansjetter. Typer og samvirke med membran». Da unngår du problemene vi nevnte innledningsvis.
Det er en grunn til at dette BVN-bladet så dagens lys – og fortsatt er høyaktuelt!


SINTEF tester og godkjenner sluk og membraner. SINTEF og FFV skriver BVN-bladene sammen. Du kan derfor være trygg på at BVN-bladene sier det samme som den tekniske godkjenningen (TG’en) sier.

Vi jobber for DEG!

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere