Søknad om registrering som Godkjent Våtromsbedrift

Bedriften bekrefter med innsendelse av søknadsskjema at den har en faglig leder med gyldig våtromssertifikat Modul B og/eller C (tatt etter oppdatert de siste 5 år), og tilfredsstiller de krav Byggebransjens våtromsnorm setter til Godkjent våtromsbedrift iht. BVN 12.100, pkt. 8. Se også betingelser for godkjenning i informasjonsboksen.

NB. Faglig leder kan kun stå oppført under én Godkjent våtromsbedrift, og må ha minimum 50% stilling i bedriften.

Felter med * MÅ fylles inn

Behandlingstid på mottatt søknad er 1-2 uker og faglig leder vil få svar på epost når bedriften er godkjent.

Ved spørsmål, kontakt oss på tlf. 22 96 10 05 eller epost godkjent@ffv.no

Godkjenning for utførende fagarbeidere
Basert på Modul B kan bedriften godkjennes for utførende fag, hvis ansatte har gyldig våtromssertifikat (tatt eller oppdatert de siste 5 år) innen ett av nedenstående fag. Skriv inn navn og fødselsdato på fagarbeidere med våtromssertifikat Modul A bak respektive fag.

Våtromssertifikatet Modul A skal være gyldig (oppdatert de siste 5 år).

1

Dette blir sjekket med SINTEF – manglende abonnement vil forsinke søknaden.

Hvem sender inn skjemaet? Kopi av skjemaet sendes til både faglig og daglig leder.

Om personvern – Opplysningene vil bli lagret i vårt fagsystem. Informasjon om bedriftens godkjenning blir tilgjengelig i vår liste over GVB på ffv.no. Faglig leders fødselsdato og epostadresse (samt daglig leders) er kun til internt bruk hos oss. Du kan ta kontakt med oss på telefon eller e-post for innsyn i eller sletting av data.

BETINGELSER FOR GODKJENNING

 • Bedriften bekrefter med innsendelse av søknadsskjema at den tilfredsstiller de krav Byggebransjens våtromsnorm setter til Godkjent våtromsbedrift iht. Byggebransjens våtromsnorm (BVN) 12.100, pkt. 8.
 • Bedriften har en faglig leder med gyldig våtromssertifikat Modul B og/eller C (tatt eller oppdatert de siste 5 år).
 • Bedriften har løpende abonnement på Byggebransjens våtromsnorm (BVN) gjennom SINTEF. 
 • Bedriften holder seg oppdatert om endringer og nye krav i BVN og lover og forskrifter.
 • Bedriften forplikter seg til å kontraktsfeste BVN i størst mulig grad.
 • Bedriften benytter BVN-sertifiserte fagarbeidere (modul A) og faglig leder (modul B/C). Endring av faglig leder må varsles FFV umiddelbart.
 • Bedriften følger BVN, herunder bruk av dokumenterte godkjente våtromsprodukter.
 • FFV kan pålegge faglig leder å delta på oppdateringskurs ved søknad om fornyet godkjenning.
 • Bedriften betaler årlig registreringsavgift innen forfall.
 • Vi er kjent med at godkjenningen kan trekkes tilbake ved overtredelse av ovenstående punkter.
 • Faglig leder for godkjenningen samtykker til å motta e-post fra FFV som vedrører godkjenningen, som logo, nyhetsbrev og annen direkte relevant informasjon. Vi deler ikke e-postadresser med 3.part.


Registrering som Godkjent våtromsbedrift koster kr. 2.450,- + mva pr. år.

Endringer i bemanning som har innvirkning på godkjenningen må meldes fra til FFV umiddelbart. Digitalversjon av Godkjent våtromsbedrift-logo og bilklistremerker inngår, i tillegg til oppføring på FFVs liste over Godkjente våtromsbedrifter. Kun registrerte Godkjente våtromsbedrifter kan  benytte logo for Godkjent våtromsbedrift i sin markedsføring.