Søknad om registrering som Godkjent Våtromsbedrift

Godkjenning for utførende fagarbeidere
Basert på Modul B kan bedriften godkjennes for utførende fag, hvis ansatte har gyldig våtromssertifikat (tatt eller oppdatert de siste 5 år) innen ett av nedenstående fag. Skriv inn navn og fødselsdato på fagarbeidere med våtromssertifikat Modul A bak respektive fag.

Våtromssertifikatet Modul A skal være gyldig (oppdatert de siste 5 år).

1

Dette blir sjekket med SINTEF – manglende abonnement vil forsinke søknaden.

Hvem sender inn skjemaet? Kopi av skjemaet sendes til både faglig og daglig leder.

BETINGELSER FOR GODKJENNING


Registrering som Godkjent våtromsbedrift koster kr. 2.300,- + mva pr. år.

Endringer i bemanning som har innvirkning på godkjenningen må meldes fra til FFV umiddelbart. Digitalversjon av Godkjent våtromsbedrift-logo og bilklistremerker inngår, i tillegg til oppføring på FFVs liste over Godkjente våtromsbedrifter på www.ffv.no. Godkjente våtromsbedrifter har anledning til å benytte godkjent våtromsbedrift-logoen i sin markedsføring.