Prosjektering

Byggteknisk forskrift (TEK) trekker opp det minimum av egenskaper bygget skal ha. Når det kommer til de generelle kravene om våtrom ligger dette  i §13-15.

Det skal prosjekteres

Denne paragrafen starter med det viktigste, og det er: våtrom skal prosjekteres. I en bolig inngår bad, dusjrom og vaskerom i begrepet våtrom, og har da krav til at arbeidet skal planlegges. De fleste skader i våtrom oppstår på grunn av mangelen på prosjektering. Mange vil stille seg spørsmålet «hva skal planlegges?» Forskriften krever at det ikke skal oppstå skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kodens. Kort fortalt betyr det at et våtrom skal være vanntett og problemfritt.

Under bygging av et våtrom kan det være 4-6  faggrupper involvert, som igjen har med seg 5-10 produkter hver. I prosjekteringen skal man derfor legge til rette at utførelsen av hver enkelt faggruppe oppfyller kravet til fagmessigutførelse innen for eget fag. Det må da prosjekteres følgende:

  • Lage detalj- og plantegninger av hvordan det skal  bli
  • Beskrive hvordan arbeidet skal utføres for hvert enkelt fagområde
  • Velge produkter som oppfyller kravet til produktdokumentasjon
  • Legge til rette for at alle produktene på våtrommet har produktsamhørighet

Disse fire punktene utgjør det som kalles Produksjonsunderlaget, dette skal utgjøre et tilstrekkelig grunnlag for utførelsen.

Med kravet til prosjektering skal man kunne dokumentere at de prosjekterte løsningene og produktspesifikasjonene oppfyller de fastsatte ytelsene i lov og forskrift. Det enkleste og tryggeste er å ta utgangspunkt i Våtromsnormen. Løsningene i normen er dokumenterte bransjeløsninger som tilfredsstiller alle relevante krav til våtrom.

Hjelp til riktig prosjektering

Med FFVpro har vi laget et komplett system som veileder deg igjennom alle krav og løsninger, og som til slutt gir deg riktig prosjektering. Klikk på bildet for å lese mer.

Med FFVPro prosjekterer du og forbereder dokumentasjon på ett og samme sted.

LES MER I TEK17: krav til prosjektering og produksjons-underlag står i §13-15 og §2-3

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere