Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av prosjektering og utførelse» skal være obligatorisk, på lik linje med dagens ordning med Modul A

Overgangsperiode

De nye reglene trådte i kraft 1. januar 2023, og tidligere ordning med anbefalt oppdatering hvert 3.-5. år for Modul B, er dermed erstattet med obligatorisk oppdatering minst hvert 5. år.
Innføringen av den nye regelen er gitt en overgangsperiode på 3 år, og følgende gjelder fra 1. januar 2023:

  • sertifikater datert før 2021 må oppdateres innen utgangen av 2025
  • sertifikater datert i 2021 må oppdateres innen utgangen av 2026
  • sertifikater datert i 2022 må oppdateres innen utgangen av 2027

I likhet med Modul-A har nå alle sertifikater for Modul-B en gyldighet på 5 år fra sist oppdaterte dato. Dette blir stemplet på nye sertifikater.

Faglig leder – en viktig rolle

Den faglige lederen for en Godkjent våtromsbedrift (GVB) spiller en viktig rolle for ivaretakelse av flerfagligheten i våtromsprosjekter. Blant noen av oppgavene kan vi nevne:

  • påse at alle viktige aktiviteter som inngår i prosjektering, ledelse og utførelse blir ivaretatt
  • koordinere all nødvendig prosjektering
  • koordinere de utførende
  • ivareta nødvendig kontakt med myndigheter, oppdragsgiver og øvrige aktører
  • tilrettelegge og koordinere KS- og HMS-systemer for tiltakene

Det er avgjørende at faglig leder i en Godkjent våtromsbedrift er løpende oppdatert i BVN. Obligatorisk oppdateringskurs hvert 5 år vil gi en god og nødvendig forankring av BVN i foretaket, da faglig leder ofte også har en lederrolle i selskapet. Dette vil igjen direkte og indirekte bidra til økt kvalitetsfokus og kompetanseheving i en GVB.

Det har også en viktig signaleffekt i forhold til at det i dag er krav om oppdateringskurs for de utførende med A-sertifikat, at faglig leder i samme selskap også oppdaterer seg. Dette vil bidra til å skape trygghet hos kunden og underbygge selskapets seriøsitet, noe som også kan gi en fordel ved ervervelse av nye oppdrag.

Tryggere forbrukere

Fagrådet for våtrom markedsfører konseptet «Godkjent våtromsbedrift» (GVB) og BVN mot forbrukermarkedet. I denne forbindelse får vi stadig henvendelser fra privatpersoner som spør om hvordan de kan være sikre på GVB sine faglige ledere er oppdatert. Obligatorisk oppdatering vil bidra til at dette ivaretas på en god måte og forbrukerne vil føle seg tryggere på at håndverkerne er oppdatert på BVN.

Dekker TEK-krav

BVNs løsninger er sidestilt med preaksepterte ytelser i TEK17, dvs. at følger man løsningsforslagene, så er minimumskravene i TEK17 oppfylt. Med obligatorisk oppdatering kan også bedriftene enkelt dokumentere at forskriftskrav til oppdatert kompetanse er ivaretatt. Ref. SAK10 §10-1 e) «Rutiner for å sikre at foretaket har nødvendige og oppdaterte kunnskaper om krav gitt i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven som er relevante for foretakets godkjenningsområde».

Er ditt våtromssertifikat oppdatert?

Ønsker du å bestille et klasseromsbasert oppdateringskurs til deg eller i bedriften?
Det kan lønne seg å kontakte en av våre kursarrangører og hente inn et tilbud.
Alle kursarrangørene tilbyr også nettbaserte løsninger for oppdatering med instruktør. I kurskalenderen finner du planlagte oppdateringskurs.

Ta gjerne kontakt med oss på godkjent@ffv.no om du har mistet ditt våtromssertifikat, eller trenger hjelp med å få oversikt på våtromssertifikatene i bedriften.

Her kan du sjekke endringene i BVN, anvisning 12.100: https://byggforsk.no/dokument/2696/opplaering_og_sertifisering_av_personer_og_godkjenning_av_bedrifter#

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere