Norsk Vannskadedag 2024 – gode  vanninstallasjoner i fremtiden

25. apr 2024, kl. 08:30–15:15 på Vika kino, Oslo.

SINTEF Community, Rørentreprenørene Norge (RørNorge), Fagrådet for våtrom (FFV) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) samarbeider om et årlig fagseminar med fokus på løsninger, som kan bidra til redusert vannskaderisiko i fremtidige bygg.

Seminaret har til formål å være en møteplass for bransjekollegaer med felles interesser, med fokus på bevisstgjøring av tekniske forhold og riktig forståelse av regelverk på en måte som kan bidra til gode løsninger, bedre kompetanse og færre tvister i fremtidige prosjekter.

Her er noe av det som tas opp på årets seminar:

Hvordan ivaretas funksjonsbaserte krav (TEK) når det ikke velges preaksepterte ytelser, og grensesnittet mellom prosjektering og utførelse må tas i betraktning?

Installasjoner har begrenset levetid og må byttes ut én til flere ganger i løpet av byggets levetid. Hvordan ivareta gode installasjoner og hva tror vi om aktive og passive lekkasjesikringstiltak i fremtiden?

Kan man også planlegge bad for fremtidige behov? Hvordan forholde seg til byggherrer som ønsker installasjoner med lavt vannforbruk? Kanskje har vi også noe å lære av andre skandinaviske land med tanke på god vannskadesikkerhet?

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere