Norsk Standard

Norsk Standard (NS) er en benevnelse på standarder fastsatt og utgitt av Standard Norge.

Det er Standard Norge som har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

Standardene utarbeides vanligvis av høyt kvalifiserte fagfolk i komiteer med medlemmer utpekt av interesseorganisasjoner, bedrifter, myndighetsorganer eller andre som ønsker å engasjere seg i arbeidet. Standardene utarbeides først som høringsutkast og vedtas deretter av Standard Norge.

Norsk Standard kan benyttes for å dokumentere at krav og preaksepterte ytelser er oppfylt. Norsk Standard omfatter både nasjonale og internasjonale standarder som gjelder i Norge.

De internasjonale standardene kan være:

  • verdensomspennende (NS-ISO),
  • europeiske (NS-EN)
  • nordiske (NS-INSTA).

Prosjekterings- og utførelsesstandarder utvikles ofte på europeisk nivå, men med nasjonale tillegg som viser nasjonale parametere. Ved prosjektering og utførelse skal de nasjonale tilleggene benyttes.

I en del tilfeller er standardene angitt i forskriften. I andre tilfeller er de angitt som preakseptert ytelse eller de er angitt i veiledningen. Der forskriften angir at en standard skal brukes, er det fordi kravet er konkretisert i en standard, eller fordi det kreves en standardisert metode for å dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt. Der forskriften angir at standard kan brukes, er det mulig å fravike standarden gjennom å dokumentere at forskriften er oppfylt på en annen måte.

Hos Standard Norge finner du mer informasjon.

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere