Norsk Standard

Norsk Standard (NS) er en benevnelse på standarder fastsatt og utgitt av Standard Norge.

Det er Standard Norge som har enerett på å fastsette og utgi Norsk Standard, og er det norske medlemmet i CEN og ISO.

Standardene utarbeides vanligvis av høyt kvalifiserte fagfolk i komiteer med medlemmer utpekt av interesseorganisasjoner, bedrifter, myndighetsorganer eller andre som ønsker å engasjere seg i arbeidet. Standardene utarbeides først som høringsutkast og vedtas deretter av Standard Norge.

Norsk Standard kan benyttes for å dokumentere at krav og preaksepterte ytelser er oppfylt. Norsk Standard omfatter både nasjonale og internasjonale standarder som gjelder i Norge.

De internasjonale standardene kan være:

  • verdensomspennende (NS-ISO),
  • europeiske (NS-EN)
  • nordiske (NS-INSTA).

Prosjekterings- og utførelsesstandarder utvikles ofte på europeisk nivå, men med nasjonale tillegg som viser nasjonale parametere. Ved prosjektering og utførelse skal de nasjonale tilleggene benyttes.

I en del tilfeller er standardene angitt i forskriften. I andre tilfeller er de angitt som preakseptert ytelse eller de er angitt i veiledningen. Der forskriften angir at en standard skal brukes, er det fordi kravet er konkretisert i en standard, eller fordi det kreves en standardisert metode for å dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt. Der forskriften angir at standard kan brukes, er det mulig å fravike standarden gjennom å dokumentere at forskriften er oppfylt på en annen måte.

Hos Standard Norge finner du mer informasjon.

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere