Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen.

Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende, prosjekterende og kontrollerende. Han har erfaring gjennom hele byggeprosessen og kan derfor relatere godt til de utførende. Han er meget engasjert i opplæring i faget, og at dette gjøres så enkelt som mulig slik at alle deler av fagene har glede av kurs og opplæring, og at det kommer til nytte i det daglige arbeid. Geir kjenner også store deler av bransjen og bedriftene fra innsiden.

FFV ønsker med ansettelsen å støtte blant annet Godkjente våtromsbedrifter ytterligere i faglige spørsmål, gi rådgivning på BVN i forhold til membraner, limteknikker og bruk av keramiske fliser samt følge opp arbeider i regi av FFV.

Travel teknisk hverdag

Geir Sørensen er fra 21. juni ansatt som seniorrådgiver i Fagrådet for våtrom i 40% stilling. Samtidig er han også ansatt i en deltidsstilling som fagsjef i Norsk Byggkeramikkforening (NBKF).


Sørensen er utdannet murmester og takstmann og har også tidligere vært sensor for FFV i nesten 10 år.
Han har god erfaring innen flistekniske problemstillinger, rådgivning samt kurs innen tekniske forskrifter og materialer. I tillegg har han arbeidet med tilstandsrapporter på våtrom samt rådgivning, og kjenner derfor begge sider av bordet.


Allerede på våtromsdagene i Sandvika høsten 2022 holdt han innlegg fra scenen om bruk av storformatfliser med bruk av BVN, toleranser med også litt fokus på NS 3600 og forskrift til ny avhendingslov.

Tverrfaglig forståelse

Sørensen kjenner også godt til BVN, tekniske forskrifter samt norske standarder. Oppgavene til Geir vil blant annet være å følge opp tekniske henvendelser både fra forbrukere, utførende, prosjekterende og andre bransjeaktører.


De store oppgavene som står på agendaen er forståelsen av god planlegging (prosjektering), bidra til enklere og mer detaljerte anvisninger som oppfyller teknisk forskrift, men også å jobbe med hvordan man lett kan dokumentere fagmessig utførelse. Hvorfor slurve med dokumentasjonen når det finnes en enkel og forståelig måte å produsere dette på.


Alle i bransjen er opptatt av mindre feil og reklamasjoner, og det er derfor viktig å forenkle budskapet til de utførende og prosjekterende slik at det blir færre unødvendige reklamasjoner.

Solid bakgrunn

Sørensen har tidligere også arbeidet i Höganes som prosjektselger og i Norfloor hvor han var prosjektansvarlig og teknisk sjef. Han har derfor svært god kjennskap til fliser, materialer og flisfabrikker og hvordan produksjon av fliser fungerer.


Med solid fagbakgrunn og erfaring ser han frem imot å bidra til videreutvikling av BVN og arbeidet med informasjonsvirksomhet om gode bad.

Svarer på faglige spørsmål

Godkjent våtromsbedrifter har åpen linje for spørsmål til Fagrådets fagavdeling. Geir står klar til å svare på alt dere måtte lure på om våtrom! Ta kontakt med ham på geir@ffv.no eller telefon 400 71 045.

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere