Lover og regler

Det kan være tidkrevende å holde seg oppdatert på gjeldende regelverk til enhver tid. Nedenfor har vi samlet det viktigste når det gjelder våtrom, så du enkelt kan finne frem til det du trenger.

TEK17

Byggteknisk forskrift setter minimumskrav til forsvarlig bygging. Rundt 30 paragrafer i TEK17 omhandler våtrom.

Her får du oversikt over de viktigste:

SAK10

Byggesaksforskriften av 2010 (SAK10) inneholder utdypning og utfylling av en del bestemmelser i plan- og bygningsloven, og omhandler blant annet saksbehandling, ansvarsplassering og kontroll.

DOK

Forskrift om dokumentasjon av byggevarer (DOK) inneholder regler for dokumentasjon, merking og omsetning av produkter til bruk i byggverk. Det finnes flere ordninger for godkjenninger og merking av produkter.

HMS

For å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø på byggeplassen er det viktig med forebyggende tiltak og at alle aktører tar ansvar. Både arbeidsgiver og arbeidstaker har ansvar for å medvirke til et forsvarlig og godt arbeidsmiljø.

KVALITET

En målsetting for Fagrådet for våtrom er å gjøre Norge til verdens beste våtromsland. Gjennom Godkjente våtromsbedrifter som bruker gode dokumenterte løsninger i sitt arbeid, kommer vi stadig nærmere det målet.

RIKTIG KOMPETANSE ER FERSKVARE

BVN er et dynamisk verktøy som stadig er i endring, og det er viktig at deres ansatte har oppdatert kompetanse. Det sikrer kvalitet i leveranser og fornøyde kunder. Les mer om oppdatering av våtromssertifikat her.

Dette innholdet er kun for GVB

SOM GODKJENT VÅTROMSBEDRIFT KAN DU:

  • markedsføre bedriften logo for Godkjent våtromsbedrift (brevark, nettsider, biler, annonser, etc.)
  • bli oppført på Fagrådet for våtroms liste over Godkjente våtromsbedrifter på Fagrådets hjemmeside
  • få godkjenningsbevis fra Fagrådet for våtrom
  • gratis logoklistremerker til bil og bedrift
  • tilgang til brosjyremateriell med egen bedriftslogo rettet mot forbruker
  • nyte godt av felles markedsføring fra Fagrådet for våtrom
  • få tilgang til egne nettsider for GVB på ffv.no med siste nytt innen forskning på våtromsmaterialer og -løsninger, endringer i forskrifter og regler, endringer i BVN, nedlastbare logoer m.m.