Kvalifikasjonskrav

Det er ikke et krav å ha fag- eller svennebrev for å utføre håndverkstjenester, men du må likevel være kvalifisert for oppgaven.

Kravet til fagutdannelse for utførende forsvant for over hundre år siden. Men selv om det ikke er et krav til å ha fagbrev eller svennebrev, så har vi et krav om at man må være kvalifisert for den oppgaven man skal utføre.

Ved å utføre et søknadspliktig arbeid er det et kvalifikasjonskrav. I kapittel 11 i SAK står det om kravene til utdanning og praksis, og hva som kreves innenfor hver tiltaksklasse, enten om man erklærer ansvar eller søker sentral godkjenning.

LES MER I TEK17: i kapittel 11 står det utfyllende om utdanningsnivåer og vurdering av praksis.

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere