Krav til kvalitetssikring

Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral godkjenning skal ha skriftlige rutiner for kvalitetssikring.

Dette gjelder også for bedrifter som ikke utfører søknadspliktig arbeid. Krav om kvalitetssikringsrutiner retter seg utelukkende mot foretakets ansvarsområde.

Dette innebærer at kravene som stilles til kvalitetssikringsrutiner nødvendigvis vil variere i omfang fra foretak til foretak, avhengig av størrelse på foretaket og hvilke ansvarsområder og godkjenningsområder det innehar.

KS-system

Et KS-system er ganske enkelt «kvalitetssikring satt i system», og innebærer at bedriften har skriftlige rutiner for å ivareta og dokumentere kvalitet, utførelse etter regelverk og byggetillatelser, samt HMS på byggeprosjekter. 

I praksis, og for håndverkere flest, består et KS-system av: 

  • Dokumentdeling: Alle på byggeplassen skal ha tilgang på oppdaterte plantegninger, SHA-plan, kontaktpersoner og mer.
  • Sjekklister og skjemaer: Sørger for at oppgaver blir utført korrekt og dokumentert, og at mulige farer er analysert og vurdert (SJA). 
  • Avvik og RUH: Gir arbeiderne en kanal for å varsle om feil og mangler som må følges opp.

Kompleksiteten og kravene til et kvalitetssikringssystem vokser parallelt med bedriftens størrelse og ansvarsområder, men nøkkelordene forblir de samme: «Rutiner» og «Dokumentasjon».

I kapittel 10 (SAK10) finner du Krav til Kvalitetssikring

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere