Det er flere grunner til å kontraktsfeste BVN

I Teknisk Forskrift (TEK) finner vi rundt 30 paragrafer som omhandler våtrom. De inneholder krav til alt fra dokumentasjon og produkter til utforming og fuktsikkerhet. Men kan man bygge gode våtrom kun basert på ytelseskravene i TEK?

TEK §13-15, Våtrom og rom med vanninstallasjoner, regnes som hovedparagrafen for våtrom, og i paragrafens 1. ledd står det:

«Våtrom skal prosjekteres og utføres slik at det ikke oppstår skade på konstruksjoner og produkter på grunn av bruksvann, vannsøl, lekkasjevann og kondens».

TEK §13-15

BVN gir trygghet for alle

Videre følger forskriften på med funksjonskrav som skal oppfylles og preaksepterte ytelser som må etterleves. Om myndighetene har utformet alle krav til bygging av våtrom, hvorfor trenger man da Byggebransjens våtromsnorm?

Daglig leder i Fagrådet for våtrom (FFV), Cato Karlsen, forklarer:

– Byggebransjens våtromsnorm gir løsninger for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid. Det er et verktøy for utførende for å kvalitetssikre arbeidet, og for forbruker for å oppnå riktig kvalitet på leveransen, alt tilpasset gjeldene lover og forskrifter.

Han får selskap av fagsjefen i FFV, Bjørn Grimsrud:

– Teknisk forskrift kan ikke legges til grunn for utførelse fordi TEK i stor grad er funksjonsbasert. Den krever for eksempel funksjoner som «tilstrekkelig stivt bjelkelag, tilstrekkelig fall og tilstrekkelig isolasjon», men en funksjon er ikke en løsning. Løsningene på «tilstrekkelig» må hentes et annet sted. For å finne frem til ytelsene som kreves, trenger man et verktøy som BVN.

Fra krav til løsninger

Karlsen og Grimsrud utgjør fagavdelingen i Fagrådet for våtrom, og de blir tydelig engasjerte når det snakkes om Byggebransjens våtromsnorm.

Karlsen tar over stafettpinnen: – Gjennom utarbeidelse av Våtromsnormen har SINTEF og FFV samlet alle kravene, tolket dem og omsatt disse til konkrete løsninger. På noen få punkter går faktisk BVN litt lenger enn minimumskravene i TEK.

– Fordi vi ikke bare er opptatt av å bygge minimum, men også bygge godt, skyter Grimsrud inn, og fortsetter: – BVN er utviklet gjennom mer enn 25 år, og metodene er gjennomprøvde.

-Forskriftens krav med «tilstrekkelig fall» blir fort konfliktfullt, og her kommer skjønn inn i bildet, sier Karlsen. – Å bygge etter Våtromsnormen er ikke dyrere, men det er større sannsynlighet for at du vil klare å bygge riktig første gang. Ved å kontraktsfeste og utføre etter BVN oppfylles regelverket og man har konkrete verdier på tekniske ytelser.

De mener man trenger gode løsninger for å oppfylle ytelsene.

– Våtromsnormen er ikke annet enn konkrete fortolkninger av ytelsene i forskriftskravene. Brukes Våtromsnormen, forenkler det både prosjektering og dokumentasjon, er de enige om.

Portrett av daglig leder Cato Karlsen og Fagsjef Bjørn Grimsrud i FFV som gir tommelen opp for kontraktsfesting av BVN.
Daglig leder Cato Karlsen og Fagsjef Bjørn Grimsrud i Fagrådet for våtrom (FFV) gir tommelen opp for kontraktsfesting av BVN.
Foto: Monica Krogstad/FFV

Kontraktsfesting av BVN er trygt

Er det farlig å kontraktsfeste Våtromsnormen?

– Ja, det kan være farlig for de som ikke har tilgang til Våtromsnormen, og for de som ikke har kunnskap om hva den inneholder, sier Karlsen bestemt, -men det å ikke kontraktsfeste noe, er kanskje er det farligste. Fagrådet registrerer faktisk at flere og flere bedrifter velger å kontraktsfeste Våtromsnormen.

Han er klar i sin sak: – Kontraktsfeste gir trygghet, og det å kontraktfeste gir klare kjøreregler; bedriften får ryddighet i prosjektstyringen og ikke minst, tjener penger. Og i de fleste tilfeller bygges det jo etter prinsipp-løsningene i BVN uansett, enten man er klar over det – eller ikke.

BVN er en frivillig bransjenorm. Prosjekterende/utførende kan avtale i kontrakt om retningslinjene i BVN skal følges fullt ut eller delvis. Man kan fravike organisatorisk og/eller teknisk. Våtromsnormen er det eneste verket som fullt ut ivaretar flerfagligheten i prosjektet. Du kan lese mer om kontraktsfesting av Våtromsnormen i BVN 10.200 kap.2

– Konkrete avtaler gir alltid best resultat for begge parter, avslutter Karlsen.

– Og ved å kontraktsfeste Våtromsnormen har du i hvert fall ditt på det tørre! utbryter Grimsrud og smiler.


Forbrukeradvokaten: BVN gir trygghet for kunden!

I et intervju med FFVs tidligere GVB-magasin 1:50 i 2018, slo også Forbrukeradvokaten, Ola Fæhn, et slag for kontraktsfesting av Våtromsnormen.

– Alt ved BVN er bra og solid. Myndighetene burde bestemt at BVN bør være en minstestandard, sa Fæhn til Fagrådet for våtrom den gang.  Du kan lese hele intervjuet her.

Den erfarne Oslo-advokaten har god erfaring med saker fra byggebransjen, og spesielt saker knyttet til sluk- og membranarbeider i våtrom er vanlig.

Forbrukeradvokaten Ola Fæhn. Foto: Rune Midtskogen/FFV.

– Sett fra forbrukeren sin side er det bare fordeler med å kontraktfeste et regelverk som BVN. BVN går «lenger» enn forskriftene og det gir kunden en ekstra positiv garanti. Byggebransjens våtromsnorm er utrolig bra, sier han.

– For håndverkeren er BVN et konkurransefortrinn; mange kunder etterspør BVN og det veldig ryddig ovenfor kunden i et avtaleforhold, samtidig som det sparer håndverkeren for konflikter. Hvis det skulle være noen ulemper, må det være at ved å bygge etter BVN går du lenger enn forskriften, og da kan bli holdt ansvarlig for noe du ikke plikter å stå ansvarlig for. Men bygger du etter BVN, og følger «boka» er du trygg. Bruk den! forklarer Fæhn.

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere