HMS-kort

Alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser, både norske og utenlandske arbeidstakere, skal ha HMS-kort.

HMS-kortet skal vise hvilken virksomhet du jobber for og hvem du er. HMS-kortet skal bidra til å skape bedre oversikt over aktørene på en bygge- og anleggsplass. 

Det er arbeidsgiver som skal sørge for at alle som utfører arbeid på bygge- og anleggsplasser har gyldig HMS-kort, og kortet skal leveres tilbake til arbeidsgiver når arbeidsforholdet avsluttes. Dersom kortet blir tapt eller stjålet, må arbeidsgiver registrere kortet som tapt og bestille nytt kort. 

En som er registrert med en formell rolle for virksomheten i enhetsregisteret kan delegere oppgaven med å bestille HMS-kort til andre. Vedkommende må da gi en personlig fullmakt for dette. En slik fullmakt kan gis med tidsbegrensning. Mer informasjon om hvordan du gjør dette og oppfølging av hvem som skal ha slik fullmakt for din virksomhet, finner du på hmskort.no.

Ved opphold på bygge- og anleggsplassen skal arbeidstaker bære HMS-kortet godt synlig. På oppfordring skal kortet vises til:

  • Arbeidstilsynet, Petroleumstilsynet, Skatteetaten og politiet
  • verneombud og regionale verneombud
  • byggherre, byggherres representant
  • koordinator for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (etter byggherreforskriften)
  • bedriften med ansvar for samordning av vernetiltak (etter Arbeidsmiljøloven § 2-2)

Arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak som ikke har HMS-kort for seg eller sine ansatte, vil ved tilsyn få pålegg fra Arbeidstilsynet om å skaffe dette.

Dersom arbeidsgiver eller enkeltpersonforetak ikke følger Arbeidstilsynets pålegg, kan Arbeidstilsynet stanse virksomheten inntil HMS-kort er skaffet til veie. Arbeidstilsynet kan også gi overtredelsesgebyr ved manglende HMS-kort. Særlig graverende tilfeller vil bli politianmeldt. 

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere