Håndverkstjenesteloven

Loven om håndverkstjenester gjelder oppdrag mellom håndverker og en privat kunde.

Loven gjelder kun for bestemte tjenester som reparasjoner, vedlikehold, ombygging m.m.

Loven er ufravikelig. Det betyr kort at loven gjelder alltid der du jobber for en privat forbruker. Loven stiller krav til at arbeid skal uføres fagmessig, samt at du har råd og veiledningskrav mot din kunde.

Denne loven er ikke bare laget for å beskytte kunden, men også deg som utførende fagarbeider.

Du finner hele loven på Lovdata.no

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere