FDV

Kapittel 4 i forskriften handler om kravet til dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV).

Der står det at når et byggverk tas i bruk skal det foreligge FDV-dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte byggverket med tekniske installasjoner optimalt.

Dokumentasjonen skal gi grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket og tekniske installasjoner skal utføres på en tilfredsstillende måte.

Det står også at denne dokumentasjonen skal være på et skandinavisk språk og skal overleveres kunden med kvittering.

FDV-dokumentasjon skal leveres uavhengig av om arbeidene er søknadspliktige eller ikke.

LES MER I TEK17: les om FDV i §§ 4-1 og 4-2

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere