Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall.

Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere og advokater lurer alle sammen på hva kravene i TEK sier om fall. Mest fordi det har endt opp med fallforhold som ikke er tilfredsstillende.

Som en advokat sa i Drammens Tidene for et par år siden: «Våtrom er blitt vår nye gullgruve!» Og det var spesielt fallforholdene han siktet til.

Kravene til fall er gitt som funksjonskrav i TEK:

Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort.
OG
Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk.

BYGGTEKNISK FORSKRIFT § 13-15

Hva er tilstrekkelig fall?

Det evige spørsmålet er: Hva er «tilstrekkelig»? FFV mener at det er når alt dusjvannet renner til sluket og ikke noe annet sted. Men – hvor raskt skal det renne til sluket?
Og krever forskjellige overflater forskjellig fall for at vannet faktisk skal renne?

Bruksvann skal ledes bort? Lekkasjevann skal ledes til sluk? Betyr det at når det stilles krav til fall for bortleding av bruksvann, må det også være fall for bortleding av lekkasjevann? Noen kreative advokater som skal forsvare flate gulv eller gulv med mot-fall mener at det å «lede vannet» med en nal eller lang-kost er ok.

Veiledningen til TEK åpner for mange varianter:

For dusjsonen:
– Min 1:50
– Nedsenk Min 1:100,
– Min 1:100 på hele gulvet.

For resten av gulvet:
– Min 1:100
– Oppkant på 25 mm, 15 mm ved terskel.

 Men det står ikke noe sted at flate gulv er ok!

 Noe annet som også påvirker fallforholdene er kravene til fuktsikkerheten – det skal fortsatt være minimum høydeforskjell på 25 mm mellom topp slukrist og der membranen er avsluttet ved døra.

Det skal prosjekteres!

Vi får ofte høre at «Det er ikke mulig å legge storformat fliser med fall!». La oss slippe å høre det flere ganger. I de aller, aller fleste tilfeller er det fullt mulig. Men det må planlegges/prosjekteres.  Det skal det alltid! Det er et krav i både TEK og BVN.

Lov om håndverkertjenester sier at vi som profesjonelle skal både tilråde og fraråde kunden – ved valg av løsninger og materiell.
Er det greit – som GVB – å råde kunden til å gå for flatt gulv utenfor dusjsonen?
Er det greit at du som GVB anbefaler løsninger som ikke er i tråd med BVN?
Har du da også fortalt kunden om konfliktnivået rundt manglende fall i kjøp/salg situasjonen?
Risikoen for litt motfall?
Har du også fortalt at med vannsøl utenfor dusjveggene (barna er veldig flinke til det) blir du garantert våt på sokkene?

Er flate gulv god håndverksmessig utførelse? God håndverksmessig utførelse er historisk relatert.
Krav til fall på bad har vi hatt siden 1924!
Prosjektere og planlegge flatt gulv? Når du etterpå bygger gulvet, hvor lett er det da å få det til å bli akkurat sånn som prosjektert? Sjansen for mot-fall er meget stor!

Fagsjef i FFV Bjørn Grimsrud holder opp en stor kule, også kjent som sluklokalisator

Fagsjef i Fagrådet for våtrom, Bjørn Grimsrud, drømmer om at alle våtromsgulv prosjekteres med tilstrekkelig fall. En såkalt “Sluklokalisator” er et nyttig verktøy for å sjekke hvor vannet kommer til å renne. Målet bør være sluket!

I videoen nederst i saken kan du se hvordan den brukes.

(Foto og video: Monica Krogstad)

BVN gir riktig jobb første gang

Som vi innledet med: Kunder, takstfolk, rådgivere og advokater lurer alle sammen på hva kravene i TEK sier om fall. Men en ting er de alle enige om: Kundene har forventninger til Godkjente våtromsbedrifter med Våtromsnormen under armen: DE skal levere gode bad (med fall)!

Hvorfor bruke BVN? Unngå trøbbel – og samtidig innfri kundens forventinger. BVNs krav til fall er enkle og konfliktfrie å forholde seg til: Min. 1:50, i dusjsonen, 1:100 ellers.

Ferdig snakka!
BVN er preakseptert av myndighetene.

PS! Underliggende membran skal selvfølgelig også legges med fall.

Vannet skal kunne finne veien til sluket selv… Fagrådets Sluklokalisator kan du bestille her 🙂

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere