ETA

En ETA-godkjenning bekrefter at et byggeprodukt er egnet for det tiltenkte bruksområdet.

Europeisk teknisk bedømmelse – European Technical Assessment, forkortet ETA, utstedes for produkter til byggverk der produsenten ønsker å CE-merke produktet, men hvor produktet ikke dekkes av en harmonisert europeisk produktstandard. Det er ikke obligatorisk å søke om ETA for et produkt, men dersom det først er utarbeidet ETA, skal produktet CE-merkes i henhold til denne.

Produktet må oppfylle krav til:

  • Mekanisk motstandsevne og stabilitet
  • Sikkerhet ved brann
  • Hygiene, helse og miljø
  • Sikkerhet ved bruk
  • Beskyttelse mot støy
  • Energiøkonomi og varmeisolering
  • Bærekraft

I prinsippet kan det utarbeides ETA for alle typer produkter til byggverk. CE-merking gir en formell adgang til markedsføring og omsetning i det indre europeiske markedet i henhold til den europeiske byggevareforordningen. Dette gjelder også for Norge.

ETA utarbeides av et europeisk teknisk bedømmelsesorgan (Technical Assessment Body, forkortet TAB). Slike organ oppnevnes av myndighetene i de enkelte europeiske land, innen ulike produktområder.

Bedømmelsesorganene er medlemmer i organisasjonen European Organisation for Technical Assessment, forkortet EOTA. I Norge er SINTEF oppnevnt som teknisk bedømmelsesorgan, og kan utarbeide ETA innen de fleste områdene for produkter til byggverk.

Hos SINTEF kan du lese mer om ETA

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere