ETA

En ETA-godkjenning bekrefter at et byggeprodukt er egnet for det tiltenkte bruksområdet.

Europeisk teknisk bedømmelse – European Technical Assessment, forkortet ETA, utstedes for produkter til byggverk der produsenten ønsker å CE-merke produktet, men hvor produktet ikke dekkes av en harmonisert europeisk produktstandard. Det er ikke obligatorisk å søke om ETA for et produkt, men dersom det først er utarbeidet ETA, skal produktet CE-merkes i henhold til denne.

Produktet må oppfylle krav til:

  • Mekanisk motstandsevne og stabilitet
  • Sikkerhet ved brann
  • Hygiene, helse og miljø
  • Sikkerhet ved bruk
  • Beskyttelse mot støy
  • Energiøkonomi og varmeisolering
  • Bærekraft

I prinsippet kan det utarbeides ETA for alle typer produkter til byggverk. CE-merking gir en formell adgang til markedsføring og omsetning i det indre europeiske markedet i henhold til den europeiske byggevareforordningen. Dette gjelder også for Norge.

ETA utarbeides av et europeisk teknisk bedømmelsesorgan (Technical Assessment Body, forkortet TAB). Slike organ oppnevnes av myndighetene i de enkelte europeiske land, innen ulike produktområder.

Bedømmelsesorganene er medlemmer i organisasjonen European Organisation for Technical Assessment, forkortet EOTA. I Norge er SINTEF oppnevnt som teknisk bedømmelsesorgan, og kan utarbeide ETA innen de fleste områdene for produkter til byggverk.

Hos SINTEF kan du lese mer om ETA

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere