Dokumenterte løsninger

Tekniske løsninger skal oppfylle de ytelsene som er spesifisert for byggeprosjektet.

Tekniske løsninger bestemmes og dokumenteres av de ansvarlig prosjekterende foretakene i et byggeprosjekt, og de kan være forhåndsdokumenterte.

Det enkleste er å velge forhåndsdokumenterte løsninger. Dette er løsninger med sertifikat eller godkjenning, eller dokumenterte løsninger gitt i Byggforskserien, Byggebransjens våtromsnorm (BVN) og annen anerkjent faglitteratur, håndbøker eller lignende.

Løsninger som ikke er forhåndsdokumenterte, må dokumenteres ved prøvning og beregning, eventuelt i kombinasjon med fagkyndig vurdering, i hver enkelt byggesak.

FOTO: SINTEF Community

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere