Dokumentasjon

Kapittel 2 i Teknisk forskrift omhandler kravet til dokumentasjon.

Å dokumentere innebærer å føre bevis, synliggjøre, begrunne og underbygge, ved hjelp av dokumenter. Dokumentasjonen i et byggeprosjekt omfatter skriftlig eller digitalt materiale som tegninger, beskrivelser, analyser, beregninger, protokoller, sjekklister, fotografier osv. Denne dokumentasjonen må samlet sett bevise at kravene i forskriften er oppfylt.

Dokumentasjon må være skriftlig

I §2-1 står det at man må dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt, og at dokumentasjonen må være skriftlig. I tillegg står det at når vi skal dokumentere kravene og ytelsene må vi bruke en standard. Ved å bruke Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm kan vi vise til preaksepterte løsninger som oppfyller forskriftens krav.

Funksjonskrav skal oppfylles

I §2-2 står det hvordan man skal dokumentere at funksjonskravene er oppfylt. Dette kan gjøres ved å bruke preaksepterte løsninger, eller ved analyse.

Dokumenter oppfyllelse av krav

I §2-3 står det at man skal dokumentere at de prosjekterte løsningene og produktene oppfyller forskriftskravet. Det enkleste er da å velge forhåndsdokumenterte løsninger eller prosjektere i samsvar med standarder.

Kravet til dokumentasjon av utførelsen står i § 2-4. Der står det at det skal dokumenteres at utførelsen og valgte produkter er i samsvar med produksjonsunderlaget.

LES MER I TEK17: alle kravene til dokumentasjon finner du i TEK17 kapittel 2

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere