Dokumentasjon

Kapittel 2 i Teknisk forskrift omhandler kravet til dokumentasjon.

Å dokumentere innebærer å føre bevis, synliggjøre, begrunne og underbygge, ved hjelp av dokumenter. Dokumentasjonen i et byggeprosjekt omfatter skriftlig eller digitalt materiale som tegninger, beskrivelser, analyser, beregninger, protokoller, sjekklister, fotografier osv. Denne dokumentasjonen må samlet sett bevise at kravene i forskriften er oppfylt.

Dokumentasjon må være skriftlig

I §2-1 står det at man må dokumentere at kravene i forskriften er oppfylt, og at dokumentasjonen må være skriftlig. I tillegg står det at når vi skal dokumentere kravene og ytelsene må vi bruke en standard. Ved å bruke Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm kan vi vise til preaksepterte løsninger som oppfyller forskriftens krav.

Funksjonskrav skal oppfylles

I §2-2 står det hvordan man skal dokumentere at funksjonskravene er oppfylt. Dette kan gjøres ved å bruke preaksepterte løsninger, eller ved analyse.

Dokumenter oppfyllelse av krav

I §2-3 står det at man skal dokumentere at de prosjekterte løsningene og produktene oppfyller forskriftskravet. Det enkleste er da å velge forhåndsdokumenterte løsninger eller prosjektere i samsvar med standarder.

Kravet til dokumentasjon av utførelsen står i § 2-4. Der står det at det skal dokumenteres at utførelsen og valgte produkter er i samsvar med produksjonsunderlaget.

LES MER I TEK17: alle kravene til dokumentasjon finner du i TEK17 kapittel 2

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere