CE-merking

CE-merket er produsentens måte å informere tilsynsmyndighetene om at de grunnleggende sikkerhetskravene er oppfylt.

Det betyr at produsenten erklærer at disse kravene er ivaretatt, at produktet er sikkert og at dokumentasjon for dette er tilgjengelig.

CE-merket sier ikke noe om kvalitetsaspekter ved produktet.

Bokstavkombinasjonen CE er en forkortelse for det franske navnet på det europeiske fellesskapet – la Communautè Europèenne. Merkingen brukes på en rekke produkter innen EØS-området, og er ment som informasjon til myndighetene om at sikkerhetskravene er oppfylt. Dermed kan produktene fritt sirkulere i dette området.

Les mer om CE-merking hos Standard Norge

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere