Norsk Vannskadedag 2024 – gode  vanninstallasjoner i fremtiden

25. apr 2024, kl. 08:30–15:15 på Vika kino, Oslo. SINTEF Community, Rørentreprenørene Norge (RørNorge), Fagrådet for våtrom (FFV) og Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) samarbeider om et årlig fagseminar med fokus på løsninger, som kan bidra til redusert vannskaderisiko i fremtidige bygg. Seminaret har til formål å være en møteplass for bransjekollegaer med felles interesser, med fokus på bevisstgjøring av […]