Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet skal legge premisser for og følge opp at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Arbeidstilsynets samfunnsoppdrag er gitt av Stortinget og skal, på et faglig og selvstendig grunnlag, følge opp at virksomhetene ivaretar sitt ansvar etter arbeidsmiljølovgivningen, allmenngjøringslovgivningen og annet regelverk som er tillagt Arbeidstilsynets myndighet.

Arbeidstilsynet har flere virkemidler for å påvirke norske virksomheter til å arbeide systematisk forebyggende med arbeidsmiljøet. Valg av virkemidler avhenger av

  • hva som er arbeidsmiljøutfordringene i virksomheten, samt omfang, kompleksitet og alvorlighet
  • kunnskap, motivasjon og ressurser til forbedring hos virksomhetene

Arbeidstilsynet retter innsats mot de mest risikoutsatte næringene, og der konsekvenser av kjente risikoforhold er alvorlig – på kort eller lang sikt. Etatens overordnete mål de siste årene har vært

  • at useriøsitet og arbeidslivskriminalitet skal bekjempes
  • at virksomhetene skal ivareta systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Les mer hos Arbeidstilsynet

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere