Anbefalt våtromsprodukt

Hos Fagrådet for våtrom kan produsenter søke om å få oppført gode produkter spesielt egnet for våtrom i en egen liste.

For at et produkt skal få betegnelsen Anbefalt våtromsprodukt, ettergår Fagrådet for våtrom (FFV) produktets dokumentasjon. Dette kan være en SINTEF Teknisk Godkjenning, eller tilsvarende godkjenning fra utlandet.

FFV kontrollerer følgende produkter for om de er egnet for bruk i våtrom:

  • membraner
  • avrettings- og innstøpingsmasser
  • bygningsplatemembraner (våtromsplater)
  • våtromspaneler
  • malingssystemer
  • sluk

Importør eller produsent må kunne dokumentere produktenes egnethet og produktene kan da etter søknad registreres i Fagrådet for våtroms liste over anbefalte våtromsprodukter.

En instruktiv utførelses- og monteringsanvisning skal følge produktene.

Hvis det er kontraktsfestet at et våtrom skal bygges etter Byggebransjens våtromsnorm, skal entreprenøren bruke produkter som har en SINTEF Teknisk Godkjenning eller tilsvarende godkjenning.

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere