Anbefalt våtromsprodukt

Hos Fagrådet for våtrom kan produsenter søke om å få oppført gode produkter spesielt egnet for våtrom i en egen liste.

For at et produkt skal få betegnelsen Anbefalt våtromsprodukt, ettergår Fagrådet for våtrom (FFV) produktets dokumentasjon. Dette kan være en SINTEF Teknisk Godkjenning, eller tilsvarende godkjenning fra utlandet.

FFV kontrollerer følgende produkter for om de er egnet for bruk i våtrom:

  • membraner
  • avrettings- og innstøpingsmasser
  • bygningsplatemembraner (våtromsplater)
  • våtromspaneler
  • malingssystemer
  • sluk

Importør eller produsent må kunne dokumentere produktenes egnethet og produktene kan da etter søknad registreres i Fagrådet for våtroms liste over anbefalte våtromsprodukter.

En instruktiv utførelses- og monteringsanvisning skal følge produktene.

Hvis det er kontraktsfestet at et våtrom skal bygges etter Byggebransjens våtromsnorm, skal entreprenøren bruke produkter som har en SINTEF Teknisk Godkjenning eller tilsvarende godkjenning.

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere