Dokumentert opplæring

Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en trygg måte. Riktig opplæring bidrar til at arbeidstakerne unngår ulykker, skader og sykdom. Opplæringen må gjentas når det er nødvendig og skal gis på et språk som arbeidstakerne forstår. Opplæringen skal bygge på en […]

Internkontrollforskriften

Internkontrollforskriften har til formål å fremme forbedringsarbeid innen HMS, og forebygging av miljøforstyrrelser. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter, altså Internkontrollforskriften, pålegger virksomheter å innføre og utøve interkontroll definert som systematiske tiltak som skal sikre at virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med lovpålagte HMS-krav. Gjennom krav om systematisk gjennomføring […]