Uavhengig kontroll

Det er krav til uavhengig kontroll av fuktsikring ved bygging av våtrom i boliger. Kontrollen slår inn når våtrom er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav a og b. Dette innebærer kontroll av våtrom i nye boliger og ved søknadspliktig arbeid ved ombygging av våtrom. Kontrollen omfatter fuktsikkerheten, ikke øvrige arbeider. […]

Krav til kvalitetssikring

Alle foretak som erklærer ansvarsrett eller søker om sentral godkjenning skal ha skriftlige rutiner for kvalitetssikring. Dette gjelder også for bedrifter som ikke utfører søknadspliktig arbeid. Krav om kvalitetssikringsrutiner retter seg utelukkende mot foretakets ansvarsområde. Dette innebærer at kravene som stilles til kvalitetssikringsrutiner nødvendigvis vil variere i omfang fra foretak til foretak, avhengig av størrelse […]

Kvalifikasjonskrav

Det er ikke et krav å ha fag- eller svennebrev for å utføre håndverkstjenester, men du må likevel være kvalifisert for oppgaven. Kravet til fagutdannelse for utførende forsvant for over hundre år siden. Men selv om det ikke er et krav til å ha fagbrev eller svennebrev, så har vi et krav om at man […]

Søknadspliktig tiltak

Når vi bygger et våtrom i en ny boligenhet er det søknadspliktig. Det betyr at det er krav til søknad, ansvarsrett og krav til uavhengig kontroll. Mange tror at rehabilitering ikke er søknadspliktig, men det kan det være. Hvis du under rehabilitering bryter et brannskille mellom to boenheter, endrer bærende konstruksjoner eller arbeidet du utfører […]

FDV

Kapittel 4 i forskriften handler om kravet til dokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold (FDV). Der står det at når et byggverk tas i bruk skal det foreligge FDV-dokumentasjon som gir tilstrekkelig informasjon for å kunne drifte byggverket med tekniske installasjoner optimalt. Dokumentasjonen skal gi grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket […]