11 gode råd til prosjektlederen i våtrommet

Prosjektlederrollen kan være krevende i en hektisk hverdag. Med Fagrådet for våtroms motto “Riktig jobb første gang” som grunnlag, får du her 11 tips for en enklere prosess.

Som prosjektleder er mangt og mange man skal forholde seg til; kunden, håndverkerne, tilbud, HMS, fakturering, fremdrift, koordinering, bestillinger, KS, osv. I Fagrådet for våtrom (FFV) får vi tusenvis av henvendelser hvert år, og dette gir oss et godt innblikk i hvor utfordringene er størst. Med bakgrunn i dette vil vi derfor gi dere som prosjektledere noen gode tips og råd – så slipper dere kanskje å gjøre de samme feilene som mange andre.

1. Skriv avtaler

Sørg for at alle avtaler med kundene OG leverandørene gjøres skriftlig. Da kan alt som er avtalt dokumenteres og kontrolleres – også i ettertid.

2. Følg regelverket

En ting som forundrer oss i FFV er at mange firmaer bruker mer tid på å prøve å finne ut av hvordan man skal unngå å følge regelverket – enn å følge det! Er du ukjent med deler av regelverket – ta kontakt – og vi hjelper deg! Som Godkjent våtromsbedrift er det inkludert i pakka. Med regelverket mener vi de lover og forskrifter som i hovedsak slår inn i hverdagen vår; Plan- og bygningsloven med sine forskrifter TEK og DOK, Bustadoppføringslova og Lov om håndverkertjenester. Sistnevnte lov betyr ofte mer for dommeren enn TEK. Typiske tilbakemeldinger vil være: «Du som profesjonell skulle ha visst … / burde ha visst…». «Arbeidene er ikke fagmessig utført». «Kundens interesser er ikke ivaretatt……» Men vi kan slå alle fluene i en smekk! For dersom vi følger kravene i TEK innfrir vi samtidig de andre lovene og forskriftene som berører våtromsbygging. “Men TEK inneholder jo 100vis av funksjonskrav?”, sukker du? Ja. “Og disse må tolkes?” Ja. “Håpløst?” Nei da, vi har et verktøy som har samlet alle relevante krav, tolket dem og laget ferdige konkrete løsninger som er HELT konfliktfrie: Våtromsnormen! Se igjennom BVN-bladene 20.050 og 20.051 så skjønner du hva vi mener. De som påstår at Våtromsnormen er vanskelig, er de som ikke har tatt seg tid til å se igjennom den.

3. Avtal bruk av Våtromsnormen

Det er mindre konfliktfylt å avtale bruk av Våtromsnormen enn å avtale minimumskravene i TEK. (Hvis ikke du er veeeeldig god på tolkninger av ALLE kravene i TEK, da).
Se BVN-blad 10.200. Her står det hvordan du kan avtale bruk av Våtromsnormen: Fullt og helt, stykkevis og delt, enkeltblader, med eller uten fravik. Noen avtaler «å følge prinsippene» eller «å følge intensjonene» i Våtromsnormen, litt vagt – men bedre enn ikke noe. Som en advokat sa: «Jeg og kunden forventer jo at en Godkjent våtromsbedrift med sertifiserte arbeidere i BVN – faktisk benytter BVN!»

Prosjektmøte i byggebransjen der man ser på tegninger av våtrom.
Har du alt skrevet ned er det dokumentert også for fremtiden.

4. Planlegg

“Skriv det du skal gjøre. Gjør det du har skrevet. Skriv det du har gjort.” Arbeidene må planlegges – tilstrekkelig. De som utfører arbeidene, SKAL ha et tilstrekkelig produksjonsgrunnlag ifølge TEK. Med det menes tegninger, beskrivelse og monteringsanvisninger. (Dette skal også fremlegges når det er uavhengig kontroll).
Sørg for at det du har avtalt med kunden blir kommunisert videre til de som utfører. Og når kunden ønsker endringer underveis, må dette avtales med deg som prosjektleder, ikke direkte med utførende. Mer om planlegging – se BVN-blad 20.010.

5. Kvalitetssikre

TEK sier at det SKAL dokumenteres at prosjekteringen har ivaretatt kravene i TEK, og at utførelsen er gjort som prosjektert. Bruk kontrollplaner og sjekklister på riktig måte. (Vi ser mange eksempler på sjekklister der alle sjekkpunktene er fylt ut med en og samme dato. Våtrom bygget på en dag? – Det blir for dumt!). Sjekkes ofte ved uavhengig kontroll. Korrekt utfylte planer / lister har også en verdi dersom det blir noe krangel i ettertid. Sørg for bildedokumentasjon også – spesielt av det som blir skjult. Hva er kontrollplaner? Vanskelig å fylle ut? Ta kontakt med oss. Vi har en ferdig utfylt mal på dette, som du også finner her på GVB-siden. Bruk den! For ferdige sjekklister for prosjektering og utførelse alle fag – se BVN kap. 6.

Skriv det du skal gjøre.

Gjør det du har skrevet.

Skriv det du har gjort.

FFVs “prosjektplanlegging i praksis”

6. Prosjekter fall. ALLTID

Fall: det ordet vi sier flest ganger i løpet av et år her i FFV. Det er her vi har de fleste konfliktene. At det skal være tilstrekkelig fall i dusjsonen har de fleste fått med seg. Men:
a) TEK sier: «Gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort». Videre står det at «Lekkasjevann skal synliggjøres og ledes til sluk». Det står ingen steder i TEK at «Flate gulv er ok». I veiledningen er det ett punkt som sier at lekkasjevann kan sikres med en oppkant med vanntett sjikt på minst 25 mm, og minst 15 mm ved døråpning.
b) Noen bedrifter prosjekterer da flate gulv utenfor dusjsonen. Hvor lett er det å bygge 100% likt med det som er prosjektert? Du risikerer fort at det ferdige resultatet ender med motfall! Da har du tapt.
c) Når retten/dommeren skal vurdere hva som er «fagmessig utførelse» henvises ofte til Våtromsnormen. Her fra jusinfo.no: «Lagmannsretten legger til grunn at Våtromsnormen må følges for et arbeid kan sies å være i samsvar med god håndverksmessig standard, noe xxxxx etter avtalen hadde grunn til å forvente. Dette må gjelde med mindre det velges andre like gode faglige løsninger». Som dere vet – Våtromsnormen sier minst 1:50 og 1:100.

Begrepet «fagmessig utførelse» er også historisk betinget. Fra 1924 – 2017 har det alltid vært krav til fall på hele gulvet. Tenk over dette:
– Ønsker DU flatt gulv på badet ditt?
– I en barnefamilie blir det ofte mye vannsøl – utenfor dusjsonen. Er det greit at det ligger igjen vanndammer på gulvet?
– Argumentet om at varmekablene vil sørge for at vannsølet etter hvert tørker opp holder ikke mål. Det må i så fall bety at med flatt gulv er det pålagt å ha varmekabler? Hvor lenge er «etter hvert tørker opp»? Må jeg vente til i morgen?
– Med flatt gulv og vanndammer – er brukbarheten ivaretatt? Er sklisikkerheten ivaretatt?
– Høydeforskjellen mellom topp slukrist og der membranen (ikke flisa) er avsluttet ved dørterskelen skal være minst 25 mm. Da er det dumt å kutte av membranen under flisa.
– Har du informert kunden om alle slike «bakdeler» ved flate gulv? Er kundens interesser ivaretatt «med tilbørlig omsorg»? Dette er et lite knippe av problemstillene som dukker opp rundt «flate gulv». Ønsker du en problemfri løsning på gulvet – legg med fall!
PS! Fallkravene i Våtromsnormen kan fravikes – ref BVN-blad 10.200.
Problemfrie fallforhold? Se BVN-blad 30.100.

7. Dampsperrer

Dampsperrer er det mange som har et ubevisst forhold til. Alle steder der våtrommets vegger og tak vender mot kalde rom, SKAL det benyttes dampsperre med Sd-verdi på minst 10 mtr. Noen platesystemer har «innebygget» dampsperre, i noen membransystemer benyttes en primer eller tilsvarende for å oppnå tilstrekkelig Sd-verdi. Sjekk i Teknisk Godkjenning (TG) eller i monteringsanvisningen. Våtrom malingsystemer er alltid dampåpne, her kreves egen dampsperre i tillegg.

Se BVN-blader 34._ _ _.

8. Konstruksjonssikkerhet

Konstruksjonssikkerheten kommer ofte litt i «bakleksa». Når gulvet svikter og veggene buler eller slamrer, da er det for sent å tenke: Hva trenger jeg av kubbing og spikerslag? Må det være c/c 300 mm? Rupanel /kryssfiner eller OSB? … Sørg for tilstrekkelig stabilitet – Se BVN-bladene 31._ _ _ og 32._ _ _.

9. Ventilasjon

God ventilasjon er avgjørende. «Det renner av veggene lenge etterpå», har vi fått høre mange ganger. Årsakene kan være flere, men en gjenganger er at ventilasjonskapasiteten er underdimensjonert. Hva er tilstrekkelig ventilasjon? Se BVN-bladene 44._ _ _.

10. FDV-dokumentasjon

FDV-dokumentasjon har kunden krav på. Vi får ofte spørsmål fra kunder om hva slags dokumentasjon de kan forvente å sitte igjen med. Innhold i dokumentasjonen kan variere fra prosjekt til prosjekt. I Våtromsnormen har vi et eget BVN-blad – 61.511 som viser hva en Godkjent våtromsbedrift bør levere av sluttdokumentasjon. FFV har laget en enkel Word-mal til bruk for Godkjente våtromsbedrifter.

11. Kommunikasjon

Knute på tråden mellom deg og kunden? Av og til går det galt. Kunden er frustrert, du er frustrert. Fristende å fortelle kunden hva du egentlig mener om saken? Ja visst! MEN: Du gjør bare vondt verre når du forteller kunden i klartekst hva du egentlig mener om… Forhold deg til dette profesjonelt, tenk sak, ikke person.

Velkommen til Våtromsdagene 2024

– Bestill innen 31. mars for ekstra god GVB EARLYBIRD-rabatt! Det er 20 år siden Våtromsdagene ble arrangert for første

Sjatteringsforskjeller på fliser

Fra tid til annen oppstår diskusjoner med byggherre om sjatteringsforskjeller på fliser. Det virker som om de originale glaserte hvite

Møt FFVs nye seniorrådgiver

Fagrådet ønsker velkommen til sin nye seniorrådgiver, Geir Sørensen. Sørensen har lang fartstid og kompetanse i flisbransjen, både som utførende,

Webinar – “Våtrom for takst”

Vil du vite mer om mikrosement, lokal reparasjon og sluk/mansjett-utfordringer? Bli med FFV på «Våtrom for takst»-webinar den 31. august!

BVN har blitt revidert i juni

Byggebransjens våtromsnorm er et “levende” verktøy som revideres jevnlig. Her kan du logge deg inn og sjekke endringer i anvisninger

Våtromssertifikat med obligatorisk oppdatering Modul-A og Modul-B

Obligatorisk oppdatering av Modul B

På Fagrådet for våtroms generalforsamling i 2022 ble det vedtatt at oppdatering av våtromssertifikater for modul B – «Ledelse av

Portrett av fagsjef i FFV, Bjørnar Hansen

Møt Fagrådets nye fagsjef

1. august i år tok Bjørnar Hansen over stillingen som fagsjef i Fagrådet for våtrom, etter at fagsjefen gjennom de

Illustrasjon av sluk og mansjett fra BVN 42.105

Samvirke membran og sluk

Hvor oppstår de fleste lekkasjene i våtrommet? Fortsatt er overgangen mellom sluk og membran «vinneren». Ca 80% av alle lekkasjene

Fall, fall og atter fall

Vi kommer stadig tilbake til det, og for Fagrådet for våtrom handler hverdagen mest om fall. Håndverkere, kunder, takstfolk, rådgivere